spacer
Notari izabrali novo rukovodstvo

NOTARI IZABRALI NOVO RUKOVODSTVO

 

PODGORICA, 04/11/2013 – Glasanjem svih crnogorskih notara, njih ukupno 44, redovna izborna Skupština Notarske komore Crne Gore izabrala je novo rukovodstvo.

Branislav Bane Vukićević

Predsjednik Notarske komore Crne Gore u narednom dvogodišnjem mandatu biće Branislav Bane Vukićević, notar iz Podgorice sa prethodnim višegodišnjim advokatskim iskustvom.

 

Izbornoj sjednici crnogorskih notara, održanoj 02. novembra 2013. godine, prethodio je 45-todnevni kandidacioni postupak tokom kojeg su kandidati za predsjednika notarske asocijacije bili u obavezi da dostave program svog rada.

 

Potpredsjednik Notarske komore u narednom mandatu biće Darko Ćurić, notar iz Podgorice a izabran je i novi sedmočlani Upravni odbor. Novi članovi Upravnog odbora Notarske komore su notari: Lidija Klikovac, Andrijana Vukčević, Tamara Marić, Marina Milošević, Marinko Perović, Sonja Radović i Danko Bjeković.

 

«Tokom perioda od dvije i po godine od uvođenja notarijata u naš  pravni sistem postignuti su dobri rezultati, i obezbijeđena pravna sigurnost, ali je pred nama i dalje ozbiljan posao»,  kazao je Vukićević. Novi predsjednik Notarske komore kao jedan od prioriteta u svom radu naveo je postizanje još veće pravne sigurnosti građana u prometu nekretninama.   

 

Institucija notarijata u Crnoj Gori uvedena je prije dvije i po godine kao dio šire reforme pravnog sistema. Osnovni ciljevi notarske organizacije su povećanje pravne sigurnosti građana, uvođenje bržih i jednostavnijih pravnih procedura, podrške reformi pravosuđa i unapređenje Javnog registra nepokretnosti. Notarske kancelarije rade u 14 gradova Crne Gore, a Notarska komora nedavno je primljena u punopravno članstvo Medjunarodne notarske unije. SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

SAOPŠTENJE  ZA MEDIJE 

PODGORICA, 25/04/2013 – U ponedeljak, 29.04.2013. godine, Notarska komora Crne Gore, povodom druge godišnjice osnivanja, organizuje «Dan otvorenih vrata crnogorskog notarijata». Tog dana će notarske kancelarije širom Crne Gore zainteresovanim građanima pružati besplatne pravne savjete za različite poslovne i pravne situacije u kojima usluge i postupanje notara mogu povećati stepen pravne sigurnosti građana. Ovim načinom obilježavanja godišnjice uspostavljanja notarijata, Crna Gora se pridružuje grupi evropskih zemalja, poput Austrije i Njemačke, koje baštine najbolju evropsku tradiciju notarske službe. Osnovni cilj «Dana otvorenih vrata crnogorskog notarijata» je da se građanima približi  različiti spektar notarskih usluga od kojih može zavisiti stepen njihove pravne sigurnosti u različitim situacijama.

 «Pozivamo građane koji imaju pitanja i dileme koja se tiču sticanja, prenosa, ograničavanja i prestanka prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima,  njihovog  upisa u katastar nepokretosti i druge javne registre, pitanja vezana za postupak raspravljanja zaostavštine, kao i druga pitanja  imovinskopravnog, naslednopravnog, porodičnopravnog, privrednopravnog karaktera, a iz oblasti pravnog djelovanja Notara, da u ponedeljak, 29.04.2013. godine, posjete najbližu notarsku kancelariju, gdje će dobiti besplatni pravni savjet o načinu i postupku kojim će na najbolji način zaštiti svoja prava i pravne  interese», rekla je predsjednica Notarske komore Crne Gore Tanja Čepić.

Upravni odbor Notarske komore bio je jedinstven u ocjeni da je, u uslovima ekonomske krize i potrebe za naglašenom otvorenošču notarijata, ovakav događaj  prikladan i društveno korisan način obilježavanja jubileja njihove profesije. Važan zadatak notarijata je da informiše i edukuje građane o načinima i postupcima zaštite njihovog interesa u različitim pravnim odnosima i poslovima, zaključio je Upravni odbor Notarske komore Crne Gore.

Povodom druge godišnjice od uvođenja notarijata u Crnoj Gori iz štampe izlazi prvi broj  časopisa «Notar», koji okuplja autore koji će svojim znanjem i stručnim autoritetom nastojati da široku pravnu problematiku fokusiraju na uže područje rada i djelovanja notara.

«Želimo da u ovom časopisu objedinimo naučni pristup sa stručnom obradom  konkretnih pitanja, objašnjavanjem prava, obaveza  i načina postupanja stranaka i samih notara, sudova, uprava za nekretnine, drugih javnih registara i ostalih subjekata sa kojima  notari  komuniciraju i sarađuju, uz težnju da, objavljivanje istog označava i početak jedne nove faze profesionalnog sazrijevanja notarijata», ističe predsjednica Notarske komore Crne Gore Tanja Čepić.

Trenutno u četrnaest gradova Crne Gore  radi  četrdeset dvije notarske kancelarije. Institucija notarijata u Crnoj Gori uvedena je prije dvije godine kao dio šire reforme pravnog sistema, koja ima za cilj povećanje pravne sigurnosti, uvođenje bržih i jednostavnijih pravnih procedura, podrške reformi pravosuđa i unapređenju Javnog registra nepokretnosti.

Molimo vas da budete slobodni da nas kontaktirate za sve dodatne informacije.

 

Predsjednik Notarske komore Crne Gore 

                                                                                                                     Tanja Čepić


NOTARI CRNE GORE ODRZALI GODISNJU SKUPSTINU
Saopstenje za javnost
Budva, 30/06/2012
      
    
NOTARI CRNE GORE ODRZALI GODISNJU SKUPSTINU
     
     
Notari Crne Gore, na  redovnoj godisnjoj Skupstini odrzanoj danas u Budvi, usaglasili su unutrasnja pravna akta sa normama i pozitivnom  praksom  drzava Evropske unije. Time se sticu neophodni uslovi za prijem Notarske organizacije Crne Gore u punopravno clanstvo Medjunarodne notarske unije.
“Notarska organizacija CG sada ima odgovrajuci pravni okvir koji omogucava dobro unutrasnje uredenje  organizacije i predstavljja garanciju uspjesnog rada i razvoja”, rekao je Misel Merloti, sef delegacije Medjunarodne notarske unije. “Sada je  realno da vec u oktobru ove godine  Medunarodna Notarska Unija na sastanku u Alziru primi Crnu Goru u punopravno clansvo ove medjunatodne organizacije”, kazao je Hans Jakob Pulcer, clan medjunaornog eksprtskog tima notara.
Na danasnjoj  Skupstini, u cijem radu su uz 32 notara iz Crne Gore ucestovali  i   delegacija eksparata Medjunarodne notarske unije usvojen je godisnji izvjestaj o radu i prihvacen plan antivnosti za naredni period. Branka Lakocevic, pomocnik Ministra Pravde, naglasila je da je za razvoj Noratske komore veoma znacajna dobra saradnja sa Menjunarodnom unjom i dodala da je malo koja zemlja za tako kratak period uspjela da ispuni neophodne uslove za aplikaciju za clanstvo u ovu medjunarodnu orgaizaciu.
Po zavrsetku Skupstine, Notari Crne Gore pohadjaju strucni seminar posvecen ujednacavanju standarda nasih notara sa najboljom evropskom praksom, kao  mogucim nadleznostima notara u oblasti ostavinskih postupaka. 
      
      

Više...
Međunarodna notarska unija podržava razvoj notarijata u Crnoj Gor
Svečano obilježena prva godina od uspostavljanja Notarijata u Crnoj Gori
Obavještenje
IZVJEŠTAJ O POSJETI DELEGACIJE MEDJUNARODNE UNIJE NOTARA