spacer
◦ Bošnjak Slavica

 

Notar Slavica Bošnjak

Upisana u imenik Notarske komore, po rješenju broj 8-33/11 od 15.09.2011.godine.

Rodena 04.03.1960. godine u Plužinama.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1982.godine.

Pravosudni ispit položila 2003.godine u Beogradu.

Specijalista prava Energetike 2007.godine u Beogradu.

Notarski ispit 2010.godine. 

 

Adresa kancelacije:

Ul.Oktobarske revolucije bb

Podgorica

Tel./fax:+382(0)20/625-162

Mob.tel: +382(0)67/674-835

            +382(0)69/151-739

 

e-mail: notar.bosnjak@t-com.me