spacer
Notarska komora

NOTARSKA KOMORA CRNE GORE je osnovana 29.04.2011.godine u Podgorici.

NOTARSKU KOMORU CRNE GORE čini 44 notara i to:

1.Adžić Jadranka

2.Bogić Mira

3.Bošnjak Slavica

4.Čepić Tanja

5.Ćurić Darko

6.Klikovac Lidija

7.Klikovac Radmila

8.Radović Sonja

9.Stojković Anka

10.Vukčević Andrijana

11.Vukićević Branislav

12.Kostić Lela

13.Marković Ljubiša

14.Perović Marinko

15.Janjušević Nataša

16.Adrović Harun

17.Bogavac Svetozar

18.Konatar Biljana

19.Čović Biljana

20.Kožar Feho

21.Vujović Ranka

22.Knežević Irena

23.Janković Rajko

24.Jovanović Danilo

25.Jovanović Rade

26.Antunović Ljubica

27.Marić Tamara

28.Milošević Anđelko

29.Kašćelan Branka

30.Kovačević Irena

31.Knežević Verica

32.Moštrokol Milica

33.Knežević Dalibor

34.Polović Irena

35.Vuksanović Branka

36.Vukčević Slavka

37.Lekić Pake

38.Milošević Marina

39.Pavlović Svetlana

40.Redžepagić Senad

41.Škopelja Zoran

42.Ismailaga Ilirjana

43.Kalabrezi Gzim

44.Bjeković Danko


Skraćeni naziv Notarske komore je: NK CG

Sjedište Notarske komore je u Podgorici

Adresa komore: ul. Bulevar Mihaila Lalića br. 42.

Organi Notarske komore su:

Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i jedan Potpredsjednik, Komisija za pregled finansijskog posloovanja Notarske komore, Disciplinski tužilac i Disciplinska komisija.

OFFICE: notaricg@notarskakomora.me

Predsjednik Notarske komore CG: Vukićević Branislav

Potpredsjednik NK CG: Ćurić Darko

Upravni odbor: Lidija Klikovac, Andrijana Vukčević, Tamara Marić, Marina Milošević, Marinko Perović, Sonja Radović i Danko Bjeković

Disciplinski tuzioc: Kostić Lela

Predsjednik Disciplinske komisije: Lekić Pake

Članovi Disciplinske komisije: Knežević Irena i Knežević Verica

Predsjednik Komisije za pregled finansijskog poslovanja: Milošević Anđelko

Članovi Komisije za pregled finansijakog poslovanja: Janjušević Nataša i Knežević Dalibor