spacer
Jovanović Danilo


Notar JOVANOVIĆ DANILO,

upisan u Imenik Notara, po rješenju br. 8/11-06/12 od 28.06.2012 godine. 

  

sa kancelarijom u Trg Mangolije b.b.  

  

    

- Rodjen sam 16.01.1958.godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.

- Pravni fakultet sam završio u Podgorici 1979.godine, kao jedan od najmladjih pravnika u Crnoj Gori.

- Radio sam u Skupštini opštine Tivat, do 1991.godine na poslovima od pripravnika do vršioca dužnosti sekretara SO Tivat.

- Od 1991.godine upisan sam u Imenik Advokatske komore Crne Gore i poslove advokata sam obavljao do imenovanja za notara.

- Notarski ispit sam položio 2011 god. Kao notar otpočeo sam sa radom 29.06.2012 godine,

tel/fax:

+382 (0) 32 672 537

+382 (0) 32 672 910

mob:

+382 (0) 68 814 520

+382 (0) 68 814 521

e mail:

notardanilo@yahoo.com

notardanilojovanovic1@t-com.me

Radno vrijeme je od 8,00 do 16,00 h


Rad sa strankama od 8,30 -10,30 h i od 12,00 - 14,00 h